Tesla Plastik 2016 yılında istanbul sanayi ve ticaret odasından yerli malı belgesi almıştır. Ayrıca Tesla Plastik TSE – TSEK – ISO 9001 – ÇEVKO belgelerine sahiptir. Yerli Malı Belgesi; sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir ve ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sanayi ürünleri üreten firmanın kullandıkları hammadde, imalat için kullanılan malzemelerin en az %51’inin Türkiye’de üretilmiş olması gerekir. Üretim aşamasının işçilik ve üretim için önemli kısımların Türkiye de gerçekleştirilmiş olması gerekir. Üretim yapan ticari şirket yahut işletmenin sanayi sicil belgesi sahibi olması ve sanayi sicil belgesinde belirtilen üretim konusu üzerinde üretim yapması gerekmektedir.